Landøya skole

For Veidekke har Kjeldaas revet gammel skole, hatt grunnarbeider ifm nytt skolebygg.

Entrepriseform

Total underentreprise

Oppdragsgiver

Veidekke AS

Kontraktssum

15,5 MNOK

Prosjektperiode

2017 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Kontraktsarbeidet omfattet: Rivning av gammel barneskole Grunnarbeid ift fundamentering av nytt skolebygg med peler / såle Grøfter og plate på mark Sprengningsarbeider Ivaretakelse av privat VA og ny VA, med påkobling til offentlig nett Kjeldaas vant også tilbudskonkurransen på utomhusarbeider som omfatter: Etablering av grøntareal Beplantning Kunstgressbane Ballbinge Kantsteinsetting Levering av diverse utstyr

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14