Sentrumsskolene i Sande

Sentrumsskolene i Sande er et prosjekt som omfatter bygging av en 1-10 skole med idrettshall på Klokkerjordet i Sande.

Sentrumsskolene i Sande

Entrepriseform

Underentreprise

Oppdragsgiver

WK Entreprenør

Kontraktssum

24,7 MNOK

Prosjektperiode

Høst 2021 - Sommer 2023

Prosjektbeskrivelse

De nye sentrumsskolene i Sande er dimensjonert for 1100 elever, og vil ha en bygningsmasse på total ca. 16.500 BRA inkl. P kjeller. Kjeldaas AS har signert kontrakt på grunnarbeider landskapsutforming og utvendig VA.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Grunnarbeid Sentrumsskolene i Sande

Kjeldaas AS har signert kontrakt på grunnarbeider landskapsutforming og utvendig VA.

De nye sentrumsskolene i Sande er dimensjonert for 1100 elever, og vil ha en bygningsmasse på total ca. 16.500
BRA inkl. P kjeller.

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Grunnarbeid
  • Fjerning av overskudds masser
  • Forgraving for peler til bygg.
  • VA
  • Fylling av lette masser
  • Graving til generelle gravenivåer
  • Kabelgrøfter
  • Kunstgressbane, 7`er bane
  • Støyvoll og støyskjerm
  • Oppbygging av utearealer