Drammen Helsepark Parkering

Grunnarbeidet på den 18420 m2 store tomten er allerede godt i gang.  

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Probea As

Kontraktssum

150 MNOK

Prosjektperiode

2021 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Kontrakten omfatter utgraving med miljøopprydding på en av Norges mest forurensede tomt, spunting, pælearbeider, kalkstabilisering og omlegging av Nøstebekken.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Kontrakten omfatter utgraving med miljøopprydding på en av Norges mest forurensede tomt, spunting, pælearbeider, kalkstabilisering og omlegging av Nøstebekken.
  • Hele tomten skal spuntes, så kalkstabiliseres og deretter graves ut seksjonsvis til et nivå.
  • Arbeidsdekke skal også støpes seksjonsvis parallelt med utgravingen.
  • Arbeidsdekke skal så fungere som underlag for pelemaskin som skal ramme H-bjelker til fjell.

Følg Prosjektet live her:

https://kunde.byggekamera.no/?p=527&c=653&width=fullsize

https://kunde.byggekamera.no/?p=527&c=652&width=fullsize