Sølvparken Kongsberg

Prosjektet omhandler grunnarbeider for bolig / nærings bygg. 2 etg er avsatt til parkerings kjeller, 2 etg er avsatt til næring og 6 etg bolig.

Entrepriseform

Underentreprise

Oppdragsgiver

Veidekke

Prosjektperiode

22 mnd

Prosjektbeskrivelse

I tillegg skal det etableres ny OV ledning samt etableres et nytt vei anlegg. Kontrakten omhandler også grunnarbeid for ny bru fra eksisterende bygg «Stortorget» og over til prosjektert bygning.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Det ligger 2 stk opsjoner i kontrakten.

  • Grunnarbeider for nytt hotell som vil ligge ved siden av prosjektert bygg. ( På samme tomt )  Opsjonen er utløst fra Veidekke til oss.
  • Grunnarbeider for ny kulvert under eks jernbane spor. ( Denne er også utløst og vill komme til utførelse i 2010.

Se timelapse fra etableringen av ny kulvert under eksisterende jernbanespor.