Mobile knuseverk og foredling av masser

Mobil knusing og deponi

Kjeldaas AS har tilgjengelig mobile knuseverk som kan anvendes i oppdrag.

Med våre moderne knuseverk produseres det alle størrelser innenfor grov og fin varer.
Ved knusing av grov stein, produserer vi stein som er egnet til tomter, underbyggelse av vei eller til annen planering.
Vi kan tilby totalpakke innenfor bearbeiding av områder som sprenging, knusing, transport og videreforedling av masser/ fraksjoner.

Metoden er bærekraftig med hovedfokus på massegjenvinning på stedet.

Deponi:
Bedriften har egne massemottak til internt bruk, hvor vi besørger best mulig bærekraftig miljøprofil.

For prisforespørsel:

Contact-img

Ole Martin Brekke

Prosjektleder

982 14 925 

o.m.brekke@kjeldaas-as.no

Send forespørsel