KIWI Steinberg

Entrepriseform

Underentreprise

Oppdragsgiver

Steinberg Eiendom

Kontraktssum

3 500 000

Prosjektperiode

November 2022 – Januar 2023

Prosjektbeskrivelse

Kjeldaas står for rydding av vegetasjon, omlegging av eksiterende vassdrag, etablering av fylling og vannforsynings-og avløpsanlegg.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14