Ny innkjøring Lindum / RfD

Ettablering av ny innkjøring på Lindum / RfD

Entrepriseform

NS 8407

Oppdragsgiver

RfD

Kontraktssum

5.7 MNOK

Prosjektperiode

Mars 2023 - Juni 2023

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og utførelse av bygningsmessige arbeider knyttet til etablering av ny innkjørsel, fundamenter for vekter og tak over vekter, samt fundamenter for vektbrakke. I tillegg kommer etablering av porter og gjerde samt nedtaking, oppsetting og forlengelse av eksisterende galge med skilt. Omlegging/fremføring av el og VA til vektbu og vekter, og anviser skilt inngår.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Etablering av ny innkjørsel
  • Fundamentering for vekter og tak over vekter
  • Fundamentering for vektbrakke
  • Etablering av porter og gjerde
  • Nedtaking av eksisterende galge
  • Oppsetting av ny galge
  • Forlengelse av eksisterende galge med skilt
  • Omlegging/fremføring av el til vektbu og vekter
  • Omlegging/fremføring av VA til vektbu og vekter
  • Anviser skilt.