Langgaten Nord – Holmestrand

For Holmestrand kommune har Kjeldaas utført VA rehabilitering i Langgaten i Holmestrand sentrum.

Entrepriseform

Utførelseenterprise

Oppdragsgiver

Holmestrand kommune

Kontraktssum

10 MNOK

Prosjektperiode

August til desember 2020

Prosjektbeskrivelse

I perioden mellom august og desember 2020 har Kjeldaas rehabilitert totalt 400 meter med avløpssystemer og vannledning i Holmestrand sentrum. Prosjektet omhandler også reetablering av den berørte veien.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14