Liertoppen Vest

Liertoppen Vest er et stort prosjekt hvor Kjeldaas har utført rensk og sprengning av ca 155 000 m3 for næringsbygg.

Entrepriseform

TUE- kontrakt

Oppdragsgiver

Panelbygg AS

Kontraktssum

24,8

Prosjektperiode

Vinter 2020 - Vår 2022

Prosjektbeskrivelse

Utkjøring og salg av sprengstein og knuste masser på ca 320 000 tonn
Massene er knust på stedet og solgt ut til andre anlegg både internt i Kjeldaas og til andre prosjekter.
Pr sept 2021 er grunnarbeidet for bygget ferdigstilt. Gulv avrettet til betong. Planen er ferdigstillelse av 50 % av utearealet med permanabelt dekke førutgangen av okt. 2021.
Kjeldaas har stått for detaljprosjektering av grunn, VM og utomhus.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14