Hanekleiva næringsområde 2

Hanekleiva er et stort område regulert til tung næringsvirksomhet med høy utnyttelsesgrad og høye bygninger.

Kontraktssum

350 MNOK

Prosjektperiode

Høst 2017 - Sommer 2022

Prosjektbeskrivelse

Vi utfører etablering av ny fylkesvei 319, tomteopparbeidelse og infrastruktur for ca. 500 mål med næringsområde.
For å håndtere store mengder med løsmasser fra området, har vi regulert og etablert et stor løsmassedeponi i nærheten.
Deponiet har en kapasitet på ca. 1 mil. m3 med masser.
Kjeldaas AS har, som totalentreprenør, stått for både detaljprosjektering og utførelse.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

En rekke store firmaer etablerer seg i Hanekleiva, blant annet:

  • ASKO Oslofjord etablerer nytt stort sentrallager for Østlandet
  • Hanekleiva Utvikling AS utvikler er stort tomteområde for salg av byggeklare næringstomter
  • PERI Norge AS etablerer seg på ny stor industritomt.
  • Ramberg Logistikk AS lokaliserer seg på ny tomt med nye bygninger.
  • Sande kommune er oppdragsgiver for ny fylkesvei F319, kommunalt Vann- og avløpsanlegg samt interne hovedveier og gang- og sykkelsti.
  • I tillegg etablerer mange mellomstore og mindre firmaer seg i området.