Lammers gate

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Nye kabelgrøfter.
  • Fortau, rammer og lokk, og lysmaster oppgraderes.
  • Ny asfalt.

Entrepriseform

8405

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Kontraktssum

3 MNOK

Prosjektperiode

Juli 2023 - oktober 2023

Prosjektbeskrivelse

Det skal etableres nye kabelgrøfter. Fortau, rammer og lokk, og lysmaster oppgraderes. Ny asfalt.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14