Sundlandveien

Det skal etableres nytt VA-anlegg og OV-anlegg over en strekning på omtrent 400 meter i Sundlandvei og Vintergata.

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver

Drammen Kommune

Kontraktssum

30 MNOK

Prosjektperiode

05. 2023 - 06. 2024

Prosjektbeskrivelse

Kjeldaas leverer en omfattende VA-anlegg- og OV-anleggsløsning i Sundlandvei og Vintergata, som inkluderer etablering av ca. 400 meter ny infrastruktur, installasjon av flere typer kummer og heving/flytting av eksisterende kummer. I tillegg involverer prosjektet anlegg av en ny vei med fortau og sykkelvei, oppgradering av veilys og omlegging av kabler i Drammen kommune.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Det skal etableres ca. 400 meter nytt VA-anlegg og OV-anlegg i Sundlandvei og Vintergata.
  • Det skal settes ned 2 stk nye vannverkskummer (en baio-kum, en vanlig vannverkskum), 10 stk spillvannskummer, 5 stk overvannskummer, 4 stk felleskummer.
  • I tillegg skal 2 stk vannverkskummer heves og flyttes noe.
  • Det skal etableres ny Sundlandvei med fortau og sykkelvei fra Baker Thons alle til Vintergata i Drammen kommune med nytt veilys ogomlegging av eksisterende kabler.