Om Kjeldaas

Kjeldaas AS ble etablert i 1971, og er lokalisert i Sande i Vestfold. Vi er et firma i stadig vekst, og har i dag 76 ansatte og over 30 innleide. Vår styrke er lang fartstid og bred erfaring, kombinert med dyktige medarbeidere som har både vilje og evne til å se nye løsninger på fremtidens utfordringer. Det gjør oss til et naturlig valg for statlige, kommunale og private kunder.

Vi har etablert oss som en betydelig aktør innen høvling og avretting for asfalt, prosjekter innen vei, vann og avløp, samt andre entreprenøroppdrag på Østlandet. For å komplettere våre arbeider, har vi et godt samarbeid med seriøse aktører innen blant annet sprenging, elektro, betong og undervannsarbeider.

Kvalitet

Kjeldaas AS sitt kvalitetssystem er basert på MEFs kvalitetsstyringssystem, som er et ISO sertifisert system i henhold til standarden NS 9001:2008, og dekker kravene til kvalitetsstyring av virksomheten på en slik måte at både myndigheter, kunder og andre interesseparter skal kunne ha tillit til leveranser av våre tjenester.

Vår visjon er at Kjeldaas AS skal være en betydelig aktør innen bransjen, og at selskapet skal bli en foretrukket samarbeidspartner og leverandør til våre kunder. Våre tjenester skal bidra til verdiskapning for våre kunder, og en akseptabel inntjening for våre eiere.

Selskapet skal bygge opp et nettverk av høyt kvalifiserte og effektive underleverandører med erfaring og kjennskap til selskapets takt og tone.

Inngå strategiske allianser og kundeforhold som sikrer selskapet en bred plattform om muligheter for variasjon ved svingninger i markedet.

Det er styrets ambisjon å oppnå bedriftens vedtatte visjon. For å møte denne, er det av avgjørende betydning at bedriften etablerer og kontinuerlig vedlikeholder et omfattende og praktisk styringssystem som omfatter kvalitetsaspekter for alle nivåer og alle funksjoner i bedriften.

 

HMS

Kjeldaas AS tar HMS på alvor. Alle våre arbeidere skal komme trygt hjem fra jobb hver eneste dag.  Vi har derfor noen sentrale retningslinjer for å nå våre felles mål.

  • Gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner, skal vi sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte og forhindre skade på personer, ytre miljø, materiell og tilstøtende arealer.
  • HMS-arbeidet skal skje systematisk og integreres i det ordinære planleggings- og utførelsesarbeidet i Kjeldaas AS. Vi skal overholde aktuelle lover og forskrifter, og jobbe løpende for å forbedre HMS-arbeidet i bedriften gjennom risikovurderinger og avvikshåndtering.
  • Et viktig prinsipp som gjelder innen HMS-arbeidet, er at saker løses på lavest mulig nivå: Den som ser en utfordring er gjerne også den som ser hvilket tiltak som kan gjennomføres.

Bred og aktiv medvirkning fra medarbeidere og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMS-arbeidet, er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø.