ISO 9001:2015-sertifisering – kvalitet i hvert ledd

Vi i Kjeldaas er opptatt av kvalitet, kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har fått kvalitetsstempelet vi har ventet på, Kjeldaas er nå en ISO 9001:2015 sertifisert bedrift.

Bilde tekst.

Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse. ISO 9001-standarden er internasjonalt anerkjent.

ISO 9001 gir oppskriften på hvordan vi til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan prosesser skal ledes og hvordan vi kan bli mer effektive i det vi driver med.

Vi vil rette en stor takk til alle ansatte som er med og løfter arbeidet vårt videre.

Bilde tekst.

Dato: 11.03.2021