Besøk av Asgeir Borgemoen

Vi har vært så heldige å hatt besøk av Asgeir Borgemoen på anlegget vårt i Hanekleiva. Der fikk han prøvd både store og små maskiner.

 

Asgeir som var konferansier under åpningen av Kjeldaas sitt nye bygg i Sande, tok med seg produksjonsselskapet som lager TV programmet «Garasjen» til Hanekleiva. Der hadde vi i Kjeldaas rigget klart store og små maskiner som Asgeir fikk testet.

Kjeldaas takker for besøket, og gleder oss til å se innslaget på «Garasjen» senere.

Dato: 12.09.2018