Kjeldaas satser på LEAN

Kjeldaas startet å jobbe med lean vinteren 2019. Vi startet det hele med to ledersamlinger, totalt 3 dager med eksamen. Det vil si at over 30 personer i virksomheten har gult belte i lean. Flere har også grønt og svart belte. Målet er at lean arbeidet skal gi økt involvering av våre flotte og dyktige medarbeidere, god trivsel på jobb samt fokus på verdiskapende arbeid for kunden.

Hva er LEAN:
Lean handler om en kultur med fokus på respekt for mennesket og verdiskapende arbeid for kunden gjennom helhetstenkning, flyt, involvering og kontinuerlig forbedring.
Med lean arbeidet setter vi fokus på kulturen vår, tavlemøter, bedre planlegging på alle nivåer i organisasjonen, kulturen vår og hva som gir verdi for kunden vår. Det skal være stor takhøyde  hos oss i Kjeldaas og gode diskusjoner. Lean i Kjeldaas betyr dette blant annet at vi er godt i gang med tavlemøter ute på prosjektene våre (bilde fra tavlemøte) samt tavlemøter inne på kontoret. Vi har startet med bakoverplanlegging og ulike verktøy for å jobbe med utfordringer vi møter i hverdagen. 
Det er fokus på Lean på alle nivåer og fagområder. Det jobbes med forbedringsarbeid på både prosjekter og i administrasjonen.

Hvorfor LEAN:
Anleggsbransjen er en bransje der marginene er presset som i de fleste andre bransjer. Da er det viktig t vi hele tiden utvikler oss. Lean er en filosofi vi mener passer Kjeldaas og våre medarbeidere bra. Vi skal våre fremoverlent og nytenkende. Vi skal være nysgjerrig på allerede etablerte «sannheter» og utfordre måten vi løser våre oppgaver på.

Derfor mener vi Kjeldaas + lean = sant.
Vi går en spennende tid i møte.

Dato: 24.06.2019