Gjellum Idrettsanlegg

Kjeldaas har levert 7er og 11er fotballbane, idrettsbane og rulleskiløype.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Oppdragsgiver

Heggedal Idrettslag

Kontraktssum

19

Total størrelse

13 300 m2

Prosjektbeskrivelse

På Gjellum var det en gammel eksisterende 11er kunstgressbane. Kjeldaas har fått jobben med å rehabilitere denne. Vi skal flytte banen litt og gjøre grunnarbeider for en ny 11er bane og 7er bane med tilhørende vanningsanlegg og undervarme, samt murer, gjerder og ballfangernett. Vi skal også opparbeide ny friidrettsplass med løpebaner, kulestøt og hoppegroper. I tillegg skal det opparbeides ca. 1 km rulleskiløype rundt banene.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Nyoppføring:
Den andre delen av prosjektet er en gammel gressbane bygget på 40-tallet, som skal oppgraderes til ny 11er kunstgressbane.