Bellevue Kunstgressbane

På Bellevue i Moss var det en gammel 11er og en stor 7er kunstgressbane. Kjeldaas har fått i oppdrag å fjerne eksisterende kunstgress med pad, samt bygge opp banen på nytt.

Entrepriseform

Utførelsesentreprise etter NS8407

Oppdragsgiver

Moss kommunale eiendom (MK Eiendom)

Kontraktssum

12 MNOK

Total størrelse

12 000 kvm

Prosjektperiode

Sep. 2022 - Des. 2022

Prosjektbeskrivelse

På Bellevue i Moss var det en gammel 11er og en stor 7er kunstgressbane. Kjeldaas har fått i oppdrag å fjerne eksisterende kunstgress med pad, samt bygge opp banen på nytt. 11er banen blir værende der den er, mens 7er banen tilpasses riktige mål. For begge banene skal Kjeldaas pløye rør for undervarme. Dette er en rask, trygg og nøyaktig måte å sikre rett avstand mellom rørene, noe som er viktig for å sikre at det ikke oppstår kalde soner på banen. Samtidig er metoden kostnadsbesparende for oppdragsgiver. I tillegg skal Kjeldaas grave og sveise samlestokk for undervarmen, samt sette steinblokker i Larvikitt rundt banen. En eksisterende støttemur mot veien skal også punktutbedres, samtidig som det skal settes en ny støttemur i forkant av eksisterende som ekstra sikring.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

Kjeldaas leverer grunnarbeider for ny 7er og 11er bane, inkludert blant annet undervarme, steinblokker rundt banen samt støttemur mot vei.