Ledningsfornyelse hero

Fornyelse av avløpskummer

Vi fornyer avløpskummer med glassfiberarmerte strømper (Vertiliner), tilsvarende fornyelse av avløpsledninger. Vertiliner er spesielt egnet der det kreves spesiell styrke, lang levetid, ved utfordrende atkomst og/eller ved dype kummer (opptil 20 meter).

Kumstrømpen skreddersys til hver enkelt kum, og kommer ferdig impregnert fra vår leverandør Vertiliner i Tyskland. Etter forberedende arbeider blir strømpen firet ned i kummen, kalibrert med luft og utherdet med UV-lys.

Hvordan installeres glassfiberarmert kumstrømpe (Vertiliner)?

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
norsk_vann_logo
SWN