Fornyelse spillvannsledning – Fossumbekken

Fornyelse av 1200 meter spillvannsledning DN 900 og DN 1000 med glassfiberarmert strømpe med strukturelle styrke.

Entrepriseform

Samspillskontrakt

Oppdragsgiver

Oslo Kommune VAV

Total størrelse

1200 m

Prosjektperiode

Vår 2020 – Høst 2020

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende betongledning for spillvann er utsatt for korrosjon og lekker i rørskjøtene. Ledningen skal fornyes uten graving, ved å installere en glassfiberarmert strømpe, som trekkes inn via eksisterende kummer, kalibreres med trykkluft og utherdes med UV. Også kummene blir fornyet med glassfiberarmert strømpe. På denne måten blir ledningen, inklusiv kummene 100% tett. Ledningen får et nytt liv og er klar for nye 100 år.

Den største utfordringen er adkomst til kummer i et utfordrende terreng, samt overpumping av store mengder vann; opptil 20.000 liter pr minutt. Arbeidene utføres som en samspillskontrakt, hvilket innebærer et tett samarbeid med byggherren, for å finne fram til de beste og mest kostnadseffektive løsninger, med høyt fokus på miljø.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14