Vannasen / Østre Ring Stavanger

Ledningsfornyelse av 1200 meter avløp i DN600 og DN800 med glassfiber armert strømpe.

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver

Stavanger kommune

Kontraktssum

6 MNOK

Total størrelse

1200m

Prosjektperiode

Høst 2019 - Vår 2020

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende betongledninger har vært utsatt for korrosjon og rørskjøtene var ikke lenger tett. Ledningene ble fornyet med glassfiberarmert strømpe – utherdet med UV lys. Vannasen er et fritidsområdet og gående og syklister kunne passere uhindret forbi anlegget. Østre Ring er til tider svært trafikkert og arbeidene ble utført med minimal hindring for trafikken. Største utfordring har vært overpumping av store vannmengder under nedbørsperioder

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14