Primusline Gommerudkummen

Installasjon av 1200 m Primus Line DN500 i støpejernsledning

Oppdragsgiver

Bråthen Landskapsentreprenør for Bærum kommune

Total størrelse

1200 m

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende støpejerns ledning ble fornyet med Primus Line. Prosjektet ble gjennomført i 2 installasjoner på respektive lengder 500 og 700 m. Strekningene hadde 5 mellomkummer hvor koplingene ble montert fortløpende.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14