Ledningsfornyelse hero

Fornyelse av avløpsledninger (selvfall) og stikkrenner

Til fornyelse av avløpsledninger (selvfall) og stikkrenner benyttes glassfiberarmerte strømper som herdes ved hjelp av UV-lys.

Glassfiberarmerte strømper blir produsert i Tyskland og kommer ferdig impregnert til anlegget. Strømpen trekkes inn i ledningen ved hjelp av en vinsj. Etter inntrekning monteres endebokser, og lystog føres inn i strømpen. Deretter kalibreres strømpen med luft og utherdes med UV-lys.

Fordelen med lysherding fremfor andre metoder er: ingen utslipp av prosessvann, rask utherding/kort installasjonstid, liten veggtykkelse, optimal hydraulisk utforming og kapasitet. Glassfiberarmerte strømper har strukturell styrke, som innebærer at strømpen etter utherding er total uavhengig av det eksisterende rør.

Vi benytter hovedsakelig SAERTEX-LINER S+ for å fornye selvfallsledninger, men samarbeider også med andre leverandører avhengig av eksisterende forhold.

Glassfiberarmerte strømper kan installeres i lengder opptil 350 meter i dimensjoner fra 200mm til 2000mm. På generelt grunnlag kan det installeres i bend opptil 22 grader, og 30 grader når forholdene ligger til rette.

Installering er avhengig av nedstignings-kum/åpen grop i hver ende av ledningsstrekket som fornyes.

For å ivareta provisorisk avløp der det kreves stor kapasitet over lengre avstander benytter vi Primus Line Overland (F-liner), se link.

Hvilke egenskaper har glassfiberarmerte strømper?

Glassfiberarmerte strømper vs. filtstrømper?

Hvilke hensyn tas ved installasjon av glassfiberarmerte strømper?

Hvilke krav stilles til dimensjonering av glassfiberarmerte strømper?

Hvilke utfordringer representerer dagens krav for dimensjonering av glassfiberarmerte strømper?

Hva er levetiden på glassfiberarmerte strømper?

Hvilke tilpasninger gjøres i ende- og mellomkum på glassfiberarmerte strømper?

Hvordan gjennomføres herding med UV-lys av glassfiberarmerte strømper?

Hvordan håndteres påkobling til stikkledninger?

Hvordan installeres glassfiberarmerte strømper?

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
norsk_vann_logo
SWN