Ledningsfornyelse hero

Fornyelse av vannkummer

Det finnes ikke standardiserte metoder for fornyelse av vannkummer på lik linje som for avløpskummer. Forankring av armatur i vannkummer krever spesialkompetanse, som Kjeldaas innehar. Vi jobber tett sammen med våre produsenter for å finne den beste løsningen for hver enkelt kum.

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
norsk_vann_logo
SWN