Ledningsfornyelse hero

Primus Line W-Liner

Primus Line W-Liner er en kevlararmert PE- liner med flerlags-struktur bestående av polyetylen og kevlar. Primus Line kan benyttes for å fornye trykkledninger med dimensjoner fra 150mm til 500mm, og lengder opptil 2000 meter – som altså gir en sømløs rørlengde på opptil 2 km. Ved større dimensjoner er det mulig å installere flere linere i en ledning.

Primus Line har strukturell styrke når det gjelder innvendig trykk, og eksisterende trykkrør blir degradert til varerør. Primus Line har liten veggtykkelse kombinert med høy fleksibilitet som gir oss mulighet å fornye ledninger med bend opptil 45 grader, og i visse tilfeller opptil 90 grader.

Etter forberedende arbeider med rengjøring av ledningen, trekkes Primus Line inn ved hjelp av vinsj. Etter kalibrering med luft foldes Primus Line ut og det monteres flensekoblinger.

Hvilke egenskaper har de ulike lagene i Primus Line?

Hvilke egenskaper har Primus Line?

For hvilke trykklasser kan Primus Line benyttes?

Hvor lange ledningsstrekk kan installeres sømløst ved bruk av Primus Line?

Hvordan utføres inntrekking av Primus Line?

Hvilke tilpasninger gjøres på endene av ledningsstrekket som er fornyet?

Er det mulig å installere Primus Line gjennom bend?

Er det mulig med påkobling av stikkledninger ved bruk av Primus Line?

Hva er levetiden for Primus Line?

Hvilke fordeler er det ved bruk av Primus Line?

Hvilke dimensjoner kan Primus Line leveres med?

Hvilke forberedende arbeid gjøres før installering av Primus Line?

Hvilke hensyn tas ved installasjon av Primus Line?

Hvordan kalibreres strømpen etter inntrekking i eksisterende vannledning?

Produktdatablad

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
norsk_vann_logo
SWN