Ledningsfornyelse hero

Service

Kjeldaas er totalleverandør og gjennomfører prosjekt fra A til Å. Dette omfatter forundersøkelse, metodevurdering, prosjektering, forberedende arbeider, installasjon og klargjøring for idriftsettelse. Vi trenger kun et ledningskart og funksjonskrav fra deg – så ordner vi resten!

Les mer om arbeidet vi gjennomfører:

 • Prosjektering inkl. forundersøkelse og metodevurdering
 • Rørinspeksjon, og -skanning
 • Provisorisk vann- og avløpsledninger
 • Rengjøring (skraping, pluggkjøring og spyling)
 • Robotfresing/punktreparasjon (kort strømpe og hatt)
 • Trykktesting og desinfeksjon
 • Installasjon av glassfiberarmert strømpe i borehull (alt. til inntrekking av rør)

Prosjektering inkl. forundersøkelse og metodevurdering

Kjeldaas har sentralgodkjenning for blant annet prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3. Med utgangspunkt i funksjonskrav som stilles av ledningseier, utarbeides en prosjekteringsplan der styrkeberegninger inngår. Befaring og kartlegging av eksisterende forhold er viktige momenter, i tillegg til driftserfaring og -rapporter.

Vi har positiv erfaring med samspillkontrakt, hvor ledningseier, konsulent og entreprenør aktivt bidrar til å komme frem til de beste løsningene. Dette har vist særlig nytteverdi i utfordrende prosjekter, der løsningene ikke er «rett frem».

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon gjennomføres for å vurdere metode for ledningsfornyelse, kartlegging av påkoblinger, bend og dimensjonsendringer. Dette gir grunnlaget for utarbeidelse av installasjonsplan. I tillegg brukes rørinspeksjon ifm. bestilling av strømpe/liner mht. diameter og type.

For bestilling av glassfiberarmerte strømper til trykkledninger utføres det i de fleste tilfeller også en rørskanning.

Rengjøring

For installasjon må eksisterende ledning rengjøres. Avhengig av ledningens egenskaper og tilstand, benyttes skraping, spyling eller pluggkjøring.

Provisorisk vannforsyning og avløp

Vi benytter Primus Line Overland (F-Liner) til både provisorisk vannforsyning og for avløpshåndtering. Dette er en kevlararmert liner med termoplastisk polyuretan (TPU) som inner- og yttercoating.

Primus Line Overland tåler høyt trykk, og er godkjent for driftstrykk helt opp til 56 bar. Dette er dermed en spesielt egnet løsning for provisorisk pumpeledning der det stilles høye krav til sikkerhet.

Primus Line Overland kan etableres innen veldig kort tid over lange lengder, og er dermed velegnet som beredskapsløsning. Lineren kan lett trekkes ut og kveiles opp igjen etter bruk, og er deretter klar for å gjenbrukes (estimert levetid på 20 år).

Dette gjør Primus Line Overland til en robust, driftssikker og bærekraftig løsning.

Hvordan håndteres provisorisk avløp for store ledninger?

Hvilke kobling benyttes på Primus Line Overland?

Eksempel fra Fossumbekken

Robotfresing/punktreparasjon (kort strømpe og hatt)

Freserobot benyttes til innvendig bearbeiding av rør opptil DN900, som omfatter blant annet fjerning av innvendige sveisesvulster. I tillegg kan freserobot benyttes til installasjon av kortstrømpe (shortliner) og montering av hatter for forsegling av tilkoblinger.

Vår nyeste fresebil er utstyrt med batteripakke, som gjør det mulig å utføre arbeidene fossilfritt i 24 timer.

Trykktesting og desinfeksjon

Vi benytter i hovedsak uavhengig kontroll ifm. trykktesting og desinfeksjon.

Installasjon av glassfiberarmert strømpe i borehull (alt. til inntrekking av rør)

Fordelen med å installere en glassfiberarmert strømpe i borehull fremfor inntrekking av rør:

 • Redusert diameter på borehull, som både er tids- og energibesparende
 • Tett-tilsluttet løsning som forhindrer vanntransport mellom ledning og borehull
 • Ingen vannoppsamling på enden av borehull
 • Konkurransedyktig løsning

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
norsk_vann_logo
SWN