Anleggsdrift

Allerede i 1971 begynte Kjeldaas AS med høvling, avretting og øvrige forberedelser for asfaltering. I dag er Kjeldaas AS en stor entreprenør på Østlandet.

Kjernevirksomheten vår består i dag av utgraving, oppbygging, og avretting av private og offentlige veier og plasser, grunnarbeider for industri- og boligtomter, infrastruktur med tilhørende vann- og avløpsanlegg. Kjeldaas AS har egen avdeling for søknad og prosjektering, og kan levere komplette prosjekter. Vi utfører også vintervedlikehold på en rekke forretningseiendommer i Drammen og omegn.

For å komplettere våre arbeider, har vi et godt samarbeid med seriøse aktører innen blant annet sprengning, elektro, betong og undervannsarbeider.

Kundene er hovedsakelig kommuner og interkommunale selskaper, men vi utfører også oppdrag for private. Vi håndterer store og små dimensjoner, og vi gjennomfører oppdrag både over og under bakken, og under vann. I tillegg til tradisjonell graving, har Kjeldaas en egen avdeling som har spesialisert seg på ledningsfornyelse uten graving, såkalt «No-Dig». Renovering av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller et godt alternativ til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser. Les mer her

Et annet satsningsområde er bygging av idrettsanlegg med hovedfokus på kunstgressbaner. Vi påtar oss oppdrag for det offentlige og idrettslag direkte. Les mer her

Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og avtaler.

Thor Ambjørn Kjeldaas

Daglig leder

Se film om vår nye el-graver – Cat 320 Z-line

Se noen av våre referansefilmer

Langgata Holmestrand | VA rehabilitering

For Holmestrand kommune har Kjeldaas utført VA rehabilitering i Langgaten i Holmestrand sentrum.

Grunnarbeider, utvendig VA og uteareal for ASKO Oslofjord

Kjeldaas er stolte over prosjektet vi har for ASKO i Hanekleiva! Vi leverer grunnarbeider, utvendig VA og ferdig uteareal for ASKO Oslofjord AS.

Andre tjenester

Maskin– og spesialtransport

Maskin– og spesialtransport er en stor del av transportavdelingen til Kjeldaas AS. Vi har god kompetanse og erfaring innen maskin– og spesialtransport.

Mobile knuseverk og foredling av masser

Kjeldaas AS har tilgjengelig mobile knuseverk som kan anvendes i oppdrag. Med våre moderne knuseverk produseres det alle størrelser innenfor grov og fin varer.