Ledningsfornyelse

Fornyelse av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller det beste alternativet til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser.

Kjeldaas har flere No-Dig metoder til fornyelse av vann- og avløpsledninger. Vår hovedsatsning er fornyelse av avløpsledninger og stikkrenner i store dimensjoner opptil DN2000, samt trykkledninger for både vann og avløp i dimensjoner fra DN150 til DN1200. Vi utfører også fornyelse av avløpsledninger av mindre dimensjoner, ned til DN200. Vår ekspertise inkluderer også fornyelse av vann- og avløpskummer, og vi utfører punktreparasjoner med helelektrisk freserobot. Vi kan også ivareta provisorisk vann- og/eller avløp der det kreves stor kapasitet over lengre avstander. Les mer om det her

Kjeldaas er totalleverandør og gjennomfører prosjekt fra A til Å. Dette omfatter forundersøkelse, metodevurdering, prosjektering, forberedende arbeider, installasjon og klargjøring for idriftsettelse.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvide vårt tilbud innenfor No-Dig. For hvert prosjekt arbeider vi mot å identifisere den beste løsningen uavhengig av metode. Vi samarbeider med No-Dig aktører i inn- og utland for utførelse.

Vi fokuserer aktivt på å redusere vårt klimafotavtrykk, les mer om miljøprofilen til Kjeldaas her.

Kjeldaas har produsert flere episoder for ledningsfornyelse minutt for minutt med detaljert forklaring av bakgrunn for prosjekt, metodevalg, materialegenskaper, installasjonsgjennomføring, med mer. Se sendingene her

Hva er ledningsfornyelse?

Fornyelse av vannledninger

Vi benytter glassfiberarmerte strømper og kevlararmert PE-liner til fornyelse av trykkledninger for både vann og avløp.

I hovedsak benytter vi glassfiberarmert strømpe (SAERTEX-LINER H2O) på ledningsstrekk uten retningsendringer, og kevlararmert PE-liner (Primus Line W-Liner) på ledningstrekk med en eller flere retningsendringer.

SAERTEX-LINER H2O til trykkledninger har strukturell styrke, både innvendig og utvendig. SAERTEX-LINER H2O kan installeres i dimensjoner fra DN200 til DN1200 i sømløs lengde opptil 350 meter.

Primus Line W-Liner har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk. Primus Line W-Liner leveres fra DN150 til DN500 i sømløs lengde opptil 2000 meter, men kan installeres i ledninger med større dimensjoner.

For å ivareta provisorisk vann der det kreves stor kapasitet over lengre avstander benytter vi Primus Line Overland (F-liner)

Primus Line W-Liner

Primus Line W-Liner er en kevlararmert PE- liner med flerlags-struktur bestående av polyetylen og kevlar. Primus Line kan benyttes for å fornye trykkledninger med dimensjoner fra 150mm til 500mm, og lengder opptil 2000 meter.

SAERTEX-LINER H2O

SAERTEX-LINER H2O er en glassfiberarmert strømpe bestående av glassfiber som er impregnert med UV-sensitiv vinylester. SAERTEX-LINER H2O kan benyttes for å fornye trykkledninger med dimensjoner fra 200mm til 1200 mm i sømløs lengde opptil 350 meter.

Fornyelse av trykksatte avløpsledninger

Vi benytter glassfiberarmert strømpe og kevlararmert PE-liner til fornyelse av trykkledninger for både vann og avløp. For fornyelse av trykkledninger for vann, se link.

I hovedsak benytter vi glassfiberarmert strømpe (SAERTEX-LINER S+ XR) på ledningsstrekk uten retningsendringer, og kevlararmert PE-liner (Primus Line W-Liner) på ledningstrekk med en eller flere retningsendringer.

SAERTEX-LINER S+ XR til trykkledninger har strukturell styrke, både innvendig og utvendig. Strømpen kan installeres i dimensjoner fra DN200 til DN1200 i sømløs lengde opptil 350 meter.

Primus Line W-Liner har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk. Primus Line W-Liner leveres fra DN150 til DN500 i sømløs lengde opptil 2000 meter, men kan installeres i ledninger med større dimensjoner.

For å ivareta provisorisk avløp der det kreves stor kapasitet over lengre avstander benytter vi Primus Line Overland (F-liner), les mer her.

primus-line

Primus Line W-Liner

Primus Line W-Liner er en kevlararmert PE- liner med flerlags-struktur bestående av polyetylen og kevlar. Primus Line kan benyttes for å fornye trykkledninger med dimensjoner fra 150mm til 500mm, og lengder opptil 2000 meter.

SAERTEX-LINER S+ XR

SAERTEX-LINER S+ XR kan benyttes for å fornye trykkledninger med dimensjoner fra 200mm til 1200 mm i sømløs lengde opptil 350 meter. SAERTEX-LINER S+ XR har strukturell styrke når det gjelder både innvendig trykk og utvendig belastning.

Fornyelse av avløpsledninger (selvfall) og stikkrenner

Til fornyelse av avløpsledninger (selvfall) og stikkrenner benyttes glassfiberarmerte strømper som herdes ved hjelp av UV-lys.

Glassfiberarmerte strømper blir produsert i Tyskland og kommer ferdig impregnert til anlegget. Strømpen trekkes inn i ledningen ved hjelp av en vinsj. Etter inntrekning monteres endebokser, og lystog føres inn i strømpen. Deretter kalibreres strømpen med luft og utherdes med UV-lys.

Kumfornyelse

Kumfornyelse er et viktig element i grøftefri fornyelse. Kjeldaas har erfaring med fornyelse av både vann- og avløpskummer. Vi jobber stadig med utvikling av nye innovative løsninger, både i egen regi og i samarbeid med produsenter.

Fornyelse av avløpskummer

Vi fornyer avløpskummer med glassfiberarmerte strømper (Vertiliner), tilsvarende fornyelse av avløpsledninger.

Fornyelse av vannkummer

Det finnes ikke standardiserte metoder for fornyelse av vannkummer på lik linje som for avløpskummer.

Service

Kjeldaas er totalleverandør og gjennomfører prosjekt fra A til Å. Dette omfatter forundersøkelse, metodevurdering, prosjektering, forberedende arbeider, installasjon og klargjøring for idriftsettelse. Vi trenger kun et ledningskart og funksjonskrav fra deg – så ordner vi resten!

Miljø i fokus

Hos Kjeldaas setter vi miljøet i fokus! Sett fra et miljøperspektiv er grøftefri ledningsfornyelse i seg selv en gunstig løsning sammenliknet med tradisjonell graving. Kjeldaas arbeider aktivt med å redusere klimafotavtrykket i våre NoDig-prosjekter. Vi samarbeider med leverandører/produsenter som også har fokus på miljø.

  • Ingen utslipp av prosessvann ved herding med UV-lys
  • Kort installasjonstid reduserer overpumping og ulemper for omgivelsene
  • Høy E-modul gir minimal veggtykkelse som medfører redusert vekt  redusert klimafotavtrykket ifm. produksjon, transport og installasjon
  • Der forholdene ligger til rette har vi mulighet til å gjennomføre utslippsfri installasjon
  • Redusert karbonfotavtrykk gjennom SAERTEX UPgreen- sertifiseringen
  • Primus Line Overland representerer en gjenbrukbar løsning for provisorisk vann- og avløpshåndtering (Les mer)
  • Lang levetid på våre produkter, som er godkjent iht. ISO 9080

Episode 1: Fornyelse vannledning Primus Line DN 500

Kjeldaas er totalleverandør og gjennomfører prosjekt fra A til Å. Dette omfatter forundersøkelse, metodevurdering, prosjektering, forberedende arbeider, installasjon og klargjøring for idriftsettelse. Vi trenger kun et ledningskart og funksjonskrav fra deg – så ordner vi resten!

Episode 2: Fornyelse vannledning Saertex Liner H2O

Se hele sendingen – minutt for minutt. 

Her skal det installeres 150m Saertex Liner H2O i en asbestsementledning DN 200 under rullebanen på Notodden flyplass. Saertex Liner er verdens første glassfiberarmert strømpe for drikkevann, utherdet med UV-lys med full strukturell styrke.

Episode 3: Fornyelse VA-ledninger – kombinasjon av graving og gravefrit

Se hele sendingen – minutt for minutt. 

Kjeldaas er medlem i

norge
sstii
SWN