Ledningsfornyelse

Fornyelse av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller det beste alternativet til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser.

Kjeldaas har flere No-Dig metoder til fornyelse av vann- og avløpsledninger. Vi arbeider kontinuerlig med å utvide vårt tilbud innenfor dette område.

FORNYELSE AVLØPSLEDNINGER:

Til fornyelse av avløpsledninger bruker vi glassfiberarmert strømpeforing, som utherdes med UV-lys.

Glassfiberarmerte strømper blir produsert i Tyskland og kommer ferdig impregnert til anlegget. Strømpen trekkes inn i ledningen ved hjelp av en vinsj. Etter inntrekning monteres endebokser, og lystog føres inn i strømpen. Deretter kalibreres strømpen med luft og utherdes med UV-lys.

Fordelen med lysherding fremfor andre metoder er: ingen utslipp av prosessvann, rask utherding/kort installasjonstid, liten veggtykkelse, optimal hydraulisk utforming og kapasitet. Glassfiberarmerte strømper har strukturell styrke, som innebærer at strømpen etter utherding er total uavhengig av det eksisterende rør.

Med vår nye installasjons bil har Kjeldaas spesialisert seg i større dimensjoner opptil DN1800.

Vi har i tillegg et eget selvgående rørinspeksjonskamera, samt flere freseroboter til bearbeiding av rør og åpning av stikkledninger. I tillegg monterer vi «hatter» for forsegling av tilkoblinger.

FORNYELSE AV TRYKKLEDNINGER PÅ VANN & AVLØP:

I tillegg til fornyelse av gravitasjons ledninger på avløp, benytter vi også glassfiberarmerte strømper til fornyelse av trykkledninger til både vann og avløp. Se ovenfor i forhold til installasjonsmetode. I likhet med strømper på avløp, har også glassfiberarmerte strømper til trykkledninger strukturell styrke.

Dersom trykkledningen består av en eller flere bend, benytter vi oss av Primus Line til både vann og avløp. Primus Line kan installeres fra DN150 til DN500 i lengder opp til 2000 meter.

På grunn av sin flerlags-struktur av PE kombinert med Kevlar, har Primus Line liten veggtykkelse kombinert med høy fleksibilitet som gir oss mulighet å fornye ledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfelle opptil 90 grader.

Etter forberedende arbeider med rengjøring av ledningen, trekkes Primus Line inn ved hjelp av vinsj. Etter kalibrering med luft foldes Primus Line ut og det monteres flensekoblinger.

Primus Line har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk.

 

Hendrik Panman
Prosjektleder ledningsfornyelse
Tlf: 958 15 253