Ledningsfornyelse

Renovering av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller det beste alternativet til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser.

Foruten rørfornyelse med glassfiberstrømpe på avløpsnett og «relining» ved inntrekking av PE-rør og Primus Line i vannledninger, arbeider vi kontinuerlig med å utvide tilbudet med flere NoDig-løsninger.

STRØMPERENOVERING:

Kjeldaas AS er installatør av Berolina-Liner, en glassfiberarmert strømpeforing som herdes ved hjelp av UV-lys.

Strømpeforingens oppbygging av overlappende folier gjør at den alltid legger seg helt ut til den eksisterende ledningen for optimal plassutnyttelse. I tillegg har Berolina-Liner høy motstandskraft mot deformasjon (E-modul). Vi har installert strømper helt opptil DN1600 (en 1,6m i diameter). Den minste dimensjonen vi installerer er DN150.

Ferdig herdet har Berolina-Liner liten veggtykkelse. Dette gjør at man opprettholder høy kapasitet på den renoverte ledningen. Samtidig innebærer installasjonen med UV-herding at energibruken blir minimal og utslipp lik null, noe som er et viktig fortrinn sammenlignet med andre typer strømperenovering.

Vi har i tillegg et eget selvgående rørinspeksjonskamera, samt freserobot for å åpne stikkledninger. Vi monterer også «hatter» for forsegling av tilkoblinger.

RELINING:

Vi gjennomfører rørfornyelse ved inntrekning av PE (polyetylen)-ledninger i eksisterende vann- og avløpsrør. En ny, tett ledning trekkes inn i den gamle, og kobles til kum eller ledes til utløp. Ledningene skjøtes ved sveising.

Relining har få begrensninger i gjennomførbare dimensjoner og lengder, så lenge den nye ledningen kan løpe relativt fritt inne i det eksisterende røret.

PRIMUS LINE:

Primus Line er en gravefri metode for rehabilitering trykkledninger for (drikke-)vann, gass og olje. På grunn av sin flerlags-struktur av PE kombinert med kevlar, har Primus Line liten veggtykkelse kombinert med høy fleksibilitet (bend opptil 30 grader). Primusline produseres i DN 150 – 500 og kan installeres i lengder opptil 2000 meter.