NOAH Langøya

Vi blir ny hovedentreprenør for Noah på Langøya i Holmestrand kommune!

Oppdragsgiver

NOAH Solutions AS

Prosjektperiode

Feb 2022 - Feb 2024

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av lossing båter, transport og behandling av ca. 550.000 tonn med forskjellige type ordinært og farlig avfall. Kjeldaas har ansvaret for frakt, deponering og komprimering av disse massene.

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14

Om NOAH

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensingsgrad. Gjennom mer enn 20 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap. Kilde: noah.no

Test av ny type maskin for håndtering av leire og bløte masser på Langøya.