Nytt sykehus i Drammen

For Hent, AF og Veidekke har Kjeldaas grunnarbeidet for nytt sykehus i Drammen.

Dette er Kjeldaas sin leveranse: 

  • Grunnarbeid.
  • Fjerning av overskudds masser.
  • Forgraving for peler til bygg.
  • Graving av grøfter for fjerning av spunt-stag.
  • VA og sålegrøfter.
  • Fylling av lette masser i kjellerarealene og tilbakefylling inne i ringmurer.
  • Graving til generelle gravenivåer, fjerning av bygningsrester i grunn, graving til stripefundament, grøfter for tekniske føringer og VA samt tilbakefylling og avretting for bunnplate.

Entrepriseform

Underentreprise

Oppdragsgiver

Hent, AF og Veidekke

Kontraktssum

Samlet 45 MNOK

Prosjektperiode

2021 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Kjeldaas har grunnarbeidet for nytt sykehus i Drammen. Oppdragsgiver er Hent, AF og Veidekke. Byggherre er Sykehusbygg

Status

Start
Slutt
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
Step-6
Step-7
Step-8
Step-9
Step-10
Step-11
Step-12
Step-13
Step-14